Pho-lân Kiōng-hô-kok
Rzeczpospolita Polska
Flag of Poland.svg Herb Polski.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Pho-lân ê só͘-chāi
Pho-lân ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Warszawa
Bīn-chek

Pho-lân Kiōng-hô-kok (波蘭共和國, Pho-lân-gí: Rzeczpospolita Polska), tī Tiong Au-chiu ê kok-ka, sai-pêng ū Tek-kok; lâm-hong ū Chesko, Slovakia; tang-hong ū Ukraina, Belarus; pak-hong ū Baltic Hái, Lietuva, Lō͘-se-a. In-ūi tē-tiám hó, tē-lí-siōng koh khai-hòng, le̍k-sú-siōng ū chin chē chiàn-cheng tī hia hoat-seng, chêng-kah-taⁿ piⁿ-kài mā toè leh chhiâu-soá.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Poland

  1. Główny Urząd Statystyczny, dane za rok 2018, stan na 01.01.2018. [1]
  2. Bankier.pl, Powierzchnia Polski wzrosła o 1643 ha [2]