Pho-lân

Tiong-au ê kok-ka

Pho-lân Kiōng-hô-kok (波蘭共和國, Pho-lân-gí: Rzeczpospolita Polska), tī Tiong Au-chiu ê kok-ka, sai-pêng ū Tek-kok; lâm-hong ū Chesko, Slovakia; tang-hong ū Ukraina, Belarus; pak-hong ū Baltic Hái, Lietuva, Lō͘-se-a. In-ūi tē-tiám hó, tē-lí-siōng koh khai-hòng, le̍k-sú-siōng ū chin chē chiàn-cheng tī hia hoat-seng, chêng-kah-taⁿ piⁿ-kài mā toè leh chhiâu-soá.

Pho-lân Kiōng-hô-kok
Rzeczpospolita Polska
Pho-lân kî-á
kok-kî
Pho-lân kok-hui
kok-hui
Kok-koa: Mazurek Dąbrowskiego
"Dąbrowski ê Mazurka"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Warszawa
Koaⁿ-hong gí-giân Pho-lân-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hoē-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Andrzej Duda
• chóng-lí
Mateusz Morawiecki
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Siōng-īⁿ
Hā-īⁿ
Bīn-chek
• Lóng-chóng
312,696 km2 (120,733 sq mi) (tē 69 miâ)
• chúi-he̍k (%)
1.48
Jîn-kháu
• 2020 nî kó͘-kè
Neutral decrease38,268,000 (tē 38 miâ)
• Bi̍t-tō͘
123/km2 (318.6/sq mi) (tē 83 miâ)
GDP (PPP) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$1.412 bān-ek (tē 19 miâ)
• Pêng-kin
Increase$37,323 (tē 39 miâ)
GDP (bêng-gī) Increase$17,318 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$655 cha̍p-ek (tē 22 miâ)
• Pêng-kin
44
Gini (2019 nî) Negative increase 28.5
HDI (2019 nî) Increase 0.880
chin ko · tē 35 miâ
Hoè-pè Pho-lân złoty (PLN)
Sî-khu UTC+1 (CET)
• Hā-sî-kan (DST)
UTC+2 (CEST)
Sî-kan keh-sek dd.mm.yyyy (CE)
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +48
ISO 3166 tāi-hō PL
Siōng-téng domain .pl

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Poland