Se-le̍k

(Tùi Se-goân choán--lâi)

Se-le̍k (西曆, Eng-gí: Common Era), mā thang kiò se-goân (西元) ia̍h kong-goân (公元), sī kim-á-ji̍t sè-kài siōng choè thong-iōng kì-nî-hoat piau-chún. Se-le̍k kì-nî sī tùi Ki-tok-kàu ê Chú-āu kì-nî hoat-tián lâi--ê, m̄-koh bô chong-kàu sek-chhái.

Siong-koan siu-kái

Chham-khó siu-kái