An-chôan Lí-sū-hōe

Liân-ha̍p-kok An-chôan Lí-sū-hōeLiân-ha̍p-kok cho͘-chit lāi-té siōng ū koân-le̍k ê ki-koan. Taⁿ An-chôan Lí-sū-hōe kan-na ū 5 ê éng-kiú lí-sū kok-ka: Bí-kok, Hoat-kok, Liân-ha̍p Ông-kok, Lō͘-se-a, kap Tiong-kok.

Lēng-gōa ū 10 ê lí-sū kok-ka sī sóan-kí sóan--chhut-lâi--ê, 2 nî sóan 1 pái.