Tāi Put-lia̍t-tian kap Pak Ài-ní-lân Liân-ha̍p Ông-kok (大不列顚北愛爾蘭聯合王國, Eng-gí: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) sī tī Au-chiu ê 1 ê kok-ka, tiāⁿ-tiāⁿ sī kiò-chò Eng-kok (英國) ia̍h-sī Eng-kiat-lī (英吉利)[1].

Tāi Put-lia̍t-tian kap Pak Ài-ní-lân Liân-ha̍p Ông-kok
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Eng-kok kî-á
kok-kî
Eng-kok kok-hui
kok-hui
Chu-kù: Dieu et mon droit
("Thiⁿ ū Siōng-tè, goá ū koân-lī")
Kok-koa: God Save the King
"Siōng-tè pó-iū kok-ông"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Lûn-tun
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí
Sêng-jīn ê kok-ka gí-giân Eng-gí
Sêng-jīn sió-sò͘ gí-giân So͘-kat-lân-gí, Ulster So͘-kat-lân-gí, Ui-le̍k-sū-gí, Cornwall-gí, So͘-kat-lân Gael-gí, Ài-ní-lân-gí, Eng-kok chhiú-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hōe-chè, kun-chú li̍p-hiàn
• kok-ông
Charles 3-sè
• siú-siòng
Keir Starmer
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-hōe
Kùi-cho̍k-īⁿ
Sù-bîn-īⁿ
Bīn-chek
• Lóng-chóng
242,495 km2 (93,628 sq mi) (tē 78 miâ)
• chúi-he̍k (%)
1.51
Jîn-kháu
• 2020 nî kó͘-kè
Neutral increase 67,081,000 (tē 21 miâ)
• 2011 nî phó͘-cha
63,182,178 (tē 22 miâ)
• Bi̍t-tō͘
270.7/km2 (701.1/sq mi) (tē 50 miâ)
GDP (PPP) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$3.276 bān-ek (tē 10 miâ)
• Pêng-kin
Increase$48,693 (tē 28 miâ)
GDP (bêng-gī) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$3.108 bān-ek (tē 5 miâ)
• Pêng-kin
Increase$ 46,200 (tē 22 miâ)
Gini (2019 nî) Negative increase 36.6
tiong · tē 33 miâ
HDI (2019 nî) Increase 0.932
chin ko · tē 13 miâ
Hoè-pè Eng-pōng (£) (GBP)
Sî-khu UTC (GMT)
• Hā-sî-kan (DST)
UTC+1 (BST / WEST)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd (AD)
Siong-iōng tiān-goân 230 V–50 Hz
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +44
ISO 3166 tāi-hō GB
Siōng-téng domain .uk

Liân-ha̍p Ông-kok sī 4 ê pang-kok (country) cho͘-sêng--ê: Eng-lân, So͘-kat-lân, Ui-le̍k-sū (chit 3 ê tī Tāi Put-lia̍t-tian-tó téng-kôan) kap Pak Ài-ní-lân (tī Ài-ní-lân-tó ê pak-pêng).

Liân-ha̍p Ông-kok sī Au-chiu Liân-bêng ê hōe-ôan kok-ka, m̄-koh bô iōng euro, in ê hoè-pè sī Eng-pōng.

Liân-ha̍p Ông-kok sī 1 ê ū hiàn-hoat ê ông-kok, i ê siú-to͘Lûn-tun.

Chù-kái

siu-kái
  1. Nn̄g ê sû sī tùi "Eng-lân" (England) kap "Eng-lân-lâng" (English) lâi--ê; m̄-koh án-ne kiò bô chin chèng-khak