Ui-le̍k-sū[1] (Ui-le̍k-sū-gí: Cymru; Eng-gí: Wales), sī tī Britain-tó téng-kôan ê 1 ê cho̍k-kûn kap kok-ka, sī Liân-ha̍p Ông-kok ê 1 pō͘-hūn. I hú-siâⁿCardiff (Ui-le̍k-sū-gí: Caerdydd). I ê Ui-le̍k-sū-gí miâ kiò chò Cymru (IPA: /ˈkəmrɨ/); Eng-gí-miâ hō-chò Wales, goân-thâu sī 1 ê Tek-gí-hē ê sû, ì-sù sī "chheⁿ-hūn--ê".

Ui-le̍k-sū
Wales
Cymru
Liân-ha̍p Ông-kok ê kò͘-sêng-kok
Ui-le̍k-sū ê kî-á
kî-á
Ui-le̍k-sū ê koaⁿ-hng ìn-á
hui-chiong
Chú-khoân kok-ka Liân-ha̍p Ông-kok
Hoat-he̍k Eng-lân kap Ui-le̍k-sū
Siú-hú
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Cardiff
Koaⁿ-hong gí-giân Ui-le̍k-sū-gí, Eng-gí
Chèng-hú gī-hōe-chè, kun-chú li̍p-hiàn, khoân-hān úi-jiōng
• kun-chú
Charles 3-sè
• kong
William
• siú-siòng
Mark Drakeford
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hōe
Liân-ha̍p Ông-kok Kok-hōe
• Ui-le̍k-sū Tāi-sîn
Robert Buckland
40
Bīn-chek
• Lóng-chóng
20,779 km2 (8,023 sq mi)
Jîn-kháu
• 2019 nî kó͘-kè
Neutral increase3,153,000
• Bi̍t-tō͘
148/km2 (383.3/sq mi)
GVA 2018 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
£75 cha̍p-ek
• Pêng-kin
£23,900
HDI (2019 nî) Increase 0.901
chin ko · tē 11 miâ
Hoè-pè Eng-pōng (£) (GBP)
Sî-khu UTC (GMT)
 • Joa̍h-thiⁿ (DST)
UTC+1 (BST)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd (AD)
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +44
ISO 3166 tāi-hō GB-WLS
Siōng-téng domain .wales
.cymru

Lô-má Tè-kok tī Ui-le̍k-sū lâm-pō͘, pak-pō͘ khí siâⁿ. Tī 1282 nî, Eng-lân ê Edward 1-sè phah-pāi Siōng-bóe-ê Llywelyn, i sī Cymru siōng-bóe 1 ê chū-chú ê thâu-lâng. Edward khí 1 cho͘ siâⁿ lâi khòng-chè Ui-le̍k-sū-lâng.

Chāi-tē ê gí-giân sī Ui-le̍k-sū-gí.

Chham-khó

siu-kái
  1. "Tē 11 khò. Cho̍k-lūi". Tē-lí Kàu-kho-su Koàn Jī. goân-loē-iông tī 2022-02-04 hőng khó͘-pih. 2022-02-04 khòaⁿ--ê.