Tāi Put-lia̍t-tian

(Tùi Britain choán--lâi)

Tāi Put-lia̍t-tian (大不列顚[1], Eng-gí: Great Britain) sī tī Au-chiu ê sai-pêng ê 1 ê tó-sū, kap Hoat-kok tiong-kan keh 1 ê hái-kiap. Taⁿ sī Liân-ha̍p Ông-kok ê siōng tōa ê 1 pō·-hūn, téng-kôan ū 3 ê cho̍k-kûn: Eng-lân, So͘-kat-lân, kap Ui-le̍k-sū.

Tōa Put-lia̍t-tian

Chham-khó siu-kái