Siōng-bóe-ê Llywelyn

Llywelyn ap Gruffydd (ì-sù sī "Llywelyn, Gruffydd ê hāu-seⁿ"), (tāi-io̍k 1228 nî kàu 1282 nî 12 go̍eh 11) sī to̍k-li̍p ê Cymru siōng-bóe ê thâu-lâng; koh-lâi Cymru hō· England ê thâu I ê Edward chiàm--khì. Cymru-gú kā i kiò-chò Llywelyn Ein Llyw Olaf, ì-sù sī "Llywelyn, lán siōng-bóe ê thâu-lâng".

Siōng-bóe-ê Llywelyn