Kan-sia̍p chi̍t koá só͘-chāi ê tìn, chhiáⁿ khoàⁿ Hú-siâⁿ-tìn

Hú-siâⁿ sī Kó͘-chá ti-hú (知府), ia̍h-sī ti-chiu (知州) tāi-jîn kap i pān-kong hú-gê (府衙) siat tī hiâ ê siâⁿ-tî (城池) a̍h siâⁿ-chhī, mā iā-káⁿ sī siu-hú ê ì-sù.

Chi̍t koá hú-siâⁿ siu-kái