Pak Ài-ní-lân

Pak Ài-ní-lân
Northern Ireland
Tuaisceart Éireann
Norlin Airlann
Ulster Banner.svg Coat of Arms of Northern Ireland.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Pak Ài-ní-lân ê só͘-chāi
Pak Ài-ní-lân ê só͘-chāi.
Tē-ūi Liân-ha̍p Ông-kok ê cho͘-sêng pang-kok
Siú-hú Belfast

Pak Ài-ní-lân (Eng-gí: Northern Ireland, Ireland-gí: Tuaisceart Éireann) sī Ài-ní-lân pak-pêng, sio̍k Liân-ha̍p Ông-kok ê hit-pō͘-hūn.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái