Pak Ài-ní-lân (北愛爾蘭, Eng-gí: Northern Ireland, Ài-ní-lân-gí: Tuaisceart Éireann) ia̍h kiò Pak Ài-lân (北愛蘭), sī Ài-ní-lân pak-pêng, sio̍k Liân-ha̍p Ông-kok ê hit-pō͘-hūn.

Pak Ài-ní-lân
Northern Ireland
Tuaisceart Éireann
Norlin Airlann
Liân-ha̍p Ông-kok ê kò͘-sêng-kok
Pak Ài-ní-lân ê kî-á
kî-á
Pak Ài-ní-lân ê koaⁿ-hng ìn-á
hui-chiong
Chú-khoân kok-ka Liân-ha̍p Ông-kok
Hoat-he̍k Pak Ài-ní-lân
Siú-hú
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Belfast
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí
sêng-jīn ê tē-hng gí-giân Ài-ní-lân-gí, Ulster So͘-kat-lân-gí
Chèng-hú gī-hōe-chè, kun-chú li̍p-hiàn, khoân-hān úi-jiōng
• kun-chú
Charles 3-sè
• siú-siòng
khang-ūi
• hù-siú-siòng
khang-ūi
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hōe
Liân-ha̍p Ông-kok Kok-hōe
• Pak Ài-ní-lân Tāi-sîn
Chris Heaton-Harris
18
Bīn-chek
• Lóng-chóng
14,130 km2 (5,460 sq mi)
Jîn-kháu
• 2019 nî kó͘-kè
Neutral increase1,900,000
• Bi̍t-tō͘
133/km2 (344.5/sq mi)
GVA 2018 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
£49 cha̍p-ek
• Pêng-kin
£26,000
HDI (2019 nî) 0.899
chin ko
Hoè-pè Eng-pōng (£) (GBP)
Sî-khu UTC (GMT)
 • Joa̍h-thiⁿ (DST)
UTC+1 (BST)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd (AD)
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +44
ISO 3166 tāi-hō GB-NIR