Alpes (Tek-gí: Alpen; Italia-gí: Alpi) sī Au-chiu ê chi̍t-ê soaⁿ-khu, hoān-ûi tùi tang-pêng ê Tang-kok kap Slovenia, koè Italia, Sūi-se, Liechtenstein kap Tek-kok, kàu se-pêng ê Hoat-kok. Kî-tong siāng koân ê chi̍t lia̍p soaⁿ hō chò Mont Blanc ("Pe̍h Soaⁿ"), ū 4810.45 kong-chhiò koân.

Oē-chheⁿ siōng.