Í-tāi-lī

(Tùi Italia choán--lâi)
Í-tāi-lī Kiōng-hô-kok
Repubblica Italiana
Flag of Italy.svg Emblem of Italy.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Í-tāi-lī ê só͘-chāi
Í-tāi-lī ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Lô-má
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 301,338 km² pâi sè-kài tē-72 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 59,433,744 lâng 2011 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 23 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 201.3 lâng/km2 2011 nî , pâi sè-kài tē 63 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Í-tāi-lī Kiōng-hô-kok (以大利-), kū-miâ Ì-kok (意國), Tāi-gī-kok (大義國)[1] (Italia, Í-tāi-lī-gú: Repubblica Italiana), Tâi-oân-ōe ū kóng I-tá-lí-ah (Italia), sī tī Au-chiu lâm-pêng ê kok-ka. I thó͘-tē chú-iàu sī iû Tē-tiong-hái tiong-ng chi̍t-ê hêng-chōng ná-chhiūⁿ tn̂g-tháng-hia ê poàn-tó kap hū-kīn ê tó-sū cho͘-sêng. Kî-tiong siōng-toā ê tó-sūSicilia kap Sardegna. Piⁿ-á ê kok-ka ū Hoat-kok, Sūi-se, Ò-tē-lī, kap Slovenia. Ū nn̄g-ê kok-ka, San Marino kap Vaticano, oân-choân hō͘ Italia pau tī lāi-té.

Í-tāi-lī ū chham-ka Au-chiu Liân-bêng, mā ū iōng euro.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

Chù-khaSiu-kái

  1. Tāi-ji̍t Tāi-sû-tián Soáⁿ-téng-pán