Vaticano Chhī Kok
Status Civitatis Vaticanae
Stato della Città del Vaticano
Flag of the Vatican City.svg Coat of arms of the Vatican City.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Vaticano ê só͘-chāi
Vaticano ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Vaticano

Vaticano, Vaticano-chhī(-kok) (Latin-gí: Status Civitatis Vaticanæ; Í-tāi-lī-gí: Stato della Città del Vaticano), sè-kài bīn-chek siāng-sè jîn-kháu siāng-chió ê kok-ka.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Siong-koanSiu-kái