Kàu-hông-léng

Kàu-hông-léng (教皇領, Latin-gí: Civitas Ecclesiae) ia̍h kiò Kàu-hông-kok (教皇國), sī chi̍t ê bô-tī-leh ê kok-ka, thâu-lâng sī Lô-má Thian-chú-kàu kàu-hông. 754 nî kiàn-li̍p, 1870 nî hō͘ Í-tāi-lī Ông-kok bia̍t-bông.

Siong-koan修改