Í-tāi-lī-gí (italiano), sī Roman gí-cho̍k ê chi̍t-ê sêng-ôan, sī 6300 bān lâng ê tē-it gí-giân, tōa-pō͘-hūn tī Í-tāi-lī, kî-thaⁿ sú-iōng jîn-kàu ka chē ê kok-ka ū Sūi-se, Vaticano, San Marino, Croatia, chham Slovenia.[1][2]

Í-tāi-lī-gí ê hong-giân.

Su-siá

siu-kái
Jī-bó Miâ IPA hoat-im Jī-bó Miâ IPA hoat-im
A, a a /a/ N, n enne /n/
B, b bi /b/ O, o o /o/ ia̍h /ɔ/
C, c chi /k/ ia̍h /tʃ/ P, p pi /p/
D, d di /d/ Q, q cu /k/
E, e e /e/ ia̍h /ɛ/ R, r erre /r/
F, f effe /f/ S, s esse /s/ ia̍h /z/
G, g ji /g/ ia̍h /dʒ/ T, t ti /t/
H, h acca U, u u /u/ ia̍h /w/
I, i i /i/ ia̍h /j/ V, v vu or vi /v/
L, l elle /l/ Z, z tzeta /dz/ ia̍h /ts/
M, m emme /m/

Chham-chiàu

siu-kái

Chù-kha

siu-kái

Su-chì

siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Italian

 
Wikipedia
Wikipedia ū Í-tāi-lī-gí ê pán-pún.