ZLô-má-jī pâi tē 26 ê jī-bó.

Z
Z z
(See below, Typography)
Writing cursive forms of Z
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Lating jī-bió
Luī-hîng Alphabetic and Logographic
Gú-gên khí-guân Latin language
Gú-im sú-iōng [z]
[t͡s]
[d͡z]
[ð]
[θ]
[s]
[ʃ]
[j]
/zɛd/
/z/
Unicode bé-uī U+005A, U+007A
Gú-bió uī-tì 26
Li̍k-sú
Huat-tén
Sî-kan tuāñ-lo̍h ~700 BC to present
Ên-sin ê gú-bió  • Ʒ
 • Ç
 • Ƶ
 • Ž
 • Ż
 • 𐌶
 •
 •
Tsí-muē gú-bió З
Ѕ
Ԑ
Ԇ
Ҙ

Ӡ
ז‬
ز
ܙ

ژ‬


𐎇
Զ զ

ज़
Pèn-thé (See below, Typography)
Kî-thañ
Kî-thañ tiāñ-tiāñ iōng ê jī-bó z(x), cz, , dz, sz, dzs, tzsch

Kî-thann piáu-sī siu-kái

Z tāi-piáu ê ì-sù siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái

  •   ZWikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.
  •   The dictionary definition of Z at Wiktionary
  •   The dictionary definition of z at Wiktionary