З, з sī chi̍t-ê Slav gí-giân chia̍p-chia̍p sú-iōng ê Kyril jī-bó.

З
Tōa-siá З
Sió-siá з
Unicode tōa-siá: U+0417
sió-siá: U+0437
Kiril sò͘-jī 7
Kiril jī-bó
hui Slav gí-giân jī-bó

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
  •   The dictionary definition of З at Wiktionary
  •   The dictionary definition of з at Wiktionary