Kyril jī

(Tùi Kyril jī-bó choán--lâi)

Kyril jī (kilil jībó) sī chi̍t-cho͘ bûn-jī hē-thóng. KyrillosMethodios ê tē-chú tī se-goân 9 sè-kí ê sî-chūn hoat-bêng. Hiān-chú-sî sú-iōng ê gí-giân ū Slav gí-giân ê Bulgariya-gí, Lō͘-se-a-gí, Belarus-gí, Srbija-gí kap Makedonija-gí. Mā ū bô sio̍k Slav gí-giân ê pa̍t-chióng gí-giân teh sú-iōng, chhin-chhiūⁿ Bông-kó͘-gí.

Azbuka 1574 by Ivan Fyodorov.png
KYRIL JĪ
Kyril jī-bó
hui Slav gí-giân jī-bó

Jī-thé kah pâi-panSiu-kái

Also available as a graphical image.
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я


а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ь ю я
а б ϐ ƨ ɡ е ж з u ŭ k ʌ м н о n р с m у ɸ х ч ɯ ɯ̡ ъ b ю я

Jī-bóSiu-kái

Chù-káiSiu-kái

  1. А. Н. Стеценко. Хрестоматия по Старославянскому Языку, 1984.
  2. Cubberley, Paul. The Slavic Alphabets, 1996.
  3. Ꙃ ê piàn-thé
  4. ОУ ê piàn-thé
  5. ЪИ ê piàn-thé
  6. Lunt, Horace G. Old Church Slavonic Grammar, Seventh Edition, 2001.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Cyrillic alphabet