Gruzia Kiōng-hô-kok
საქართველო
Flag of Georgia.svg Greater coat of arms of Georgia.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Gruzia ê só͘-chāi
Gruzia ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Tbilisi
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 69,700 km² pâi sè-kài tē-120 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 3,713,804 lâng 2014 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 131 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 53.5 lâng/km2 2014 nî , pâi sè-kài tē 137 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Gruzia Kiōng-hô-kok (Gruzia-gí: საქართველო Sakartvelo; Eng-gí: Georgia), tiàm-tī Sai-lâm-a ê kok-ka.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Georgia