Sai A-chiu

(Tùi Sai-a choán--lâi)

Sai-a, (Se-a, 西亞) ia̍h kiò Sai-lâm-a (Se-lâm-a, 西南亞), A-chiu tāi-lio̍k ê sai-lâm-pêng tē-tāi. Europa-lâng chheng-ho· sī Tiong-tang.

Ē-kha ê kok-ka tī Sai-a: