Saudi A-la-pek Ông-kok (A-la-pek-gí: المملكة العربية السعودية‎, ì-sù sī "Saud Ka-cho̍k ê A-la-pek Ông-kok") sī Sai-a siāng-tōa ê kok-ka, hái-hoāⁿ-soàⁿ ū 2-chat, pak-pêng oá Pho-su-oan, lâm-pêng oá Âng-hái.

Saudi A-la-pek Ông-kok
المملكة العربية السعودية
Saudi A-la-pek kî-á
kok-kî
Saudi A-la-pek kok-hui
kok-hui
Chu-kù: لا إله إلا الله محمد رسول الله
"Tû-liáu Allah bô kî-thaⁿ ê sîn, Muhammad sī Allah ê thoân-tō-chiá"
Kok-koa: النشيد الوطني السعودي‎
"Saudi A-la-pek Kok-koa"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Riyadh
Koaⁿ-hong gí-giân A-la-pek-gí
Chèng-hú tan-it-chè, Islam kok, choa̍t-tùi kun-chú-chè
• kok-ông
Salman bin Abdulaziz
• thài-chú
Mohammed bin Salman
Li̍p-hoat ki-kò͘
Bīn-chek
• Lóng-chóng
2,149,690 km2 (830,000 sq mi) (tē 12 miâ)
• chúi-he̍k (%)
0.7
Jîn-kháu
• 2022 nî phó͘-cha
32,175,224 (tē 46 miâ)
• Bi̍t-tō͘
15/km2 (38.8/sq mi) (tē 174 miâ)
GDP (PPP) 2024 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$2.354 bān-ek (tē 17 miâ)
• Pêng-kin
$70,333 (tē 15 miâ)
GDP (bêng-gī) 2024 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$1.106 bān-ek (tē 19 miâ)
• Pêng-kin
$33,040 (tē 34 miâ)
Gini (2013 nî) Steady 45.9
tiong
HDI (2022 nî) Increase 0.875
chin ko · tē 40 miâ
Hoè-pè Saudi riyal (SR) (SAR)
Sî-khu UTC+3 (AST)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy (AH)
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +966
ISO 3166 tāi-hō SA
Siōng-téng domain .sa
السعودية.

Islam-kàu ê sèng-tē Makkah kap Medina tī Saudi A-lá-pek sāi-pêng.

Hō-miâ

siu-kái

Saudi chit jī ê lâi-goân sī kok-hō ê A-la-pek-gí hō-miâ lāi-bīn ê as-Suʻūdīyah, che sī A-la-pek hō-miâ thoân-thóng lāi chi̍t khoán kiò chò nisba ê khài-liām, tùi Saud Ông-ka chit-ê ông-tiâu ê A-gí hō-miâ Al Saud choán--lâi-ê, khí-goân sī ông-tiâu tī 18 sè-kí ê khai-ki-chiá Muhammad bin Saud.