Saudi riyalSaudi A-la-pek ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī SAR.

Saudi riyal
ريال سعودي
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé SAR
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 halalah
Kì-hō SAR, ر.س,
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 5, 10, 50, 100, 500 riyal
 hán-tit ēng 1, 20, 200 riyal
Gîn-kak-á 1, 5, 10, 25, 50 halala, 1 riyal, 2 riyal
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Saudi A-la-pek
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Saudi Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.sama.gov.sa/en-us/pages/default.aspx
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng -2.09% (2019 nî pêng-kin) [1]
 Chu-liāu [2]
Hoē-lu̍t koà-kau Bí-kok ê kî-á Bí-kim (USD)
$1 USD = 3.75 SAR

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê SAR ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. "Saudi Central Bank | Inflation Rate". Saudi Central Bank. 
  2. Saudi Central Bank, Jan 2014 est.