Tiong-iong gîn-hâng (中央銀行), kán-chheng iong-hâng (央行), sī hū-chek chi̍t ê kok-ka ia̍h-sī tē-khu ê hòe-pè chèng-chhek ê chú-thé ki-kò͘, iong-hâng thong-siông iā sī chi̍t ê keng-chè kiōng-tông-thé ûi-it ê hòe-pè hoat-hêng tan-ūi. Iong-hâng chèng-siông hoat-hêng hòe-pè ê hong-sek ū iông-chu kap siu-bé gōa-hōe. Tiong-iong gîn-hâng it-poaⁿ iā tùi kî-thaⁿ gîn-hâng ióng-iú kàm-tok-koân, lâi khak-pó chia-ê gîn-hâng bōe o͘-pe̍h hêng-sū ia̍h-sī chhut-hiān khi-môa ê hêng-ûi.

Khiā tī Frankfurt ê EU iong-hâng.