Pho-su-oan (Eng-gí: Persian Gulf) sī tī A-chiu sai-lâm, kap Ìn-tō͘-iûⁿ sio-chiap, koh giap tī Iran (chá-chêng hō-chòe "Pho-su") chham A-la-pek Pòan-tó chi-kan ê hái-he̍k. Ū-ê A-la-pek kok-ka kā hō-chòe A-la-pek-oan.

Tùi thài-khong khòaⁿ Pho-su-oan.