Su-lī-a A-la-pek Kiōng-hô-kok
الجمهورية العربية السورية
Flag of the United Arab Republic.svg Coat of arms of Syria.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Su-lī-a ê só͘-chāi
Su-lī-a ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Damascus
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 185,180 km² pâi sè-kài tē-89 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 17,064,854 lâng 2014 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 54 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 118.3 lâng/km2 2014 nî , pâi sè-kài tē 101 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Su-lī-a (斯利亞[1]), chèng-sek hō-miâ Su-lī-a A-la-pek Kiōng-hô-kok (A-la-pek-gí: الجمهوريّة العربيّة السّوريّة), Sai-lâm-a ê kok-ka. Su-lī-a ê hái-hoāⁿ oá Tē-tiong-hái.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

Tē-hō-miâSiu-kái

Su-lī-a chit-ê hō-miâ khah ti̍t-chiap ê lâi-goân sī Hi-lia̍p-gí ê Suría (Συρία). Herodotos kā chit jī ēng lâi piáu-sī Cappadocia. Goân Hi-lia̍p ēng-hoat lāi-bīn, Su-lī-a kap Assyria (Ασσυρία) sī kâng ì-sù--ê, m̄ koh Lô-má Tè-kok kā nn̄g jī siat hō͘ nn̄g ūi bô-kâng ê tē-hng hō-miâ.

Le̍k-súSiu-kái

Tī Chêng 10,000 nî chó-iū ê sî, Su-lī-a sī khó-kó͘-ha̍k siōng só͘ hō--ê Chiân-hûi-khì Sin-chio̍h-khì A (Pre-Pottery Neolithic A; PPNA) bûn-hòa ê tiong-sim chi it, in sī sè-kài siōng só͘ chai-iáⁿ siāng chá chhut-hiān lông-gia̍p ê bûn-hòa. Sòa--lo̍h-lâi koh sī PPNB bûn-hòa sî-kî, tong-sî Mureybet bûn-hòa í-keng ū sì-hong khoán ê chhù.

Siāng chá ū kì-lio̍k tī Su-lī-a tē-khu ê goân-seⁿ bûn-bêng sī tāi-iok Chêng 3500 nî kiàn-li̍p ê Ebla Ông-kok, só͘-chāi óa tī kin-á-ji̍t pak-pō͘ ê Idlib.

Chham-khóSiu-kái

  1. John Macgowan (1883). "Syria". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.