Ai-ki̍p A-la-pek Kiōng-hô-kok
جمهورية مصر العربية
Flag of Egypt.svg Coat of arms of Egypt (Official).svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Ai-ki̍p ê só͘-chāi
Ai-ki̍p ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Cairo
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 1,010,407.87 km² pâi sè-kài tē-30 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Ai-ki̍p A-la-pek Kiōng-hô-kok (A-la-pek-gí: جمهوريّة مصر العربيّة; Lô-má-jī: Jumhūrīya Misr al-‘Arabīya) tiàm-tī Hui-chiu tang-pak-pō͘ ê kok-ka. Hái-hōaⁿ oá Tē-tiong-hái kap Âng-hái.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Egypt