Ai-ki̍p A-la-pek Kiōng-hô-kok (埃及亞喇伯共和國, A-la-pek-gí: جمهوريّة مصر العربيّة; Lô-má-jī: Jumhūrīya Misr al-‘Arabīya) tiàm-tī Hui-chiu tang-pak-pō͘ ê kok-ka. Hái-hōaⁿ oá Tē-tiong-hái kap Âng-hái.

Ai-ki̍p A-la-pek Kiōng-hô-kok
جمهورية مصر العربية
Ai-ki̍p kî-á
kok-kî
Ai-ki̍p kok-hui
kok-hui
Kok-koa: بلادي، بلادي، بلادي
"Lán ê chó͘-kok, lán ê chó͘-kok, lán ê chó͘-kok"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Cairo
Koaⁿ-hong gí-giân A-la-pek-gí
Sêng-jīn ê kok-ka gí-giân Ai-ki̍p A-la-pek-gí
Chèng-hú tan-it-chè, poàn-chóng-thóng-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Abdel Fattah el-Sisi
• chóng-lí
Moustafa Madbouly
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Chham-gī-īⁿ
Tāi-gī-īⁿ
Bīn-chek
• Lóng-chóng
1,010,408 km2 (390,121 sq mi) (tē 29 miâ)
• chúi-he̍k (%)
0.632
Jîn-kháu
• 2021 nî kó͘-kè
Neutral increase102,674,145 (tē 14 miâ)
• 2017 nî phó͘-cha
94,798,827
• Bi̍t-tō͘
102/km2 (264.2/sq mi) (tē 118 miâ)
GDP (PPP) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$1.346 bān-ek (tē 21 miâ)
• Pêng-kin
Increase$13,083 (tē 99 miâ)
GDP (bêng-gī) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$394.284 cha̍p-ek (tē 36 miâ)
• Pêng-kin
Increase$3,832 (tē 118 miâ)
Gini (2017 nî) Positive decrease 31.5
tiong · tē 46 miâ
HDI (2019 nî) Increase 0.707
ko · tē 116 miâ
Hoè-pè Ai-ki̍p pound (E£) (EGP)
Sî-khu UTC+2 (EGY)
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +20
ISO 3166 tāi-hō EG
Siōng-téng domain .eg
مصر.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Egypt