"Africa" choán lâi chia, koan-hē Kó͘ Lô-má séng-hūn, chhián khòaⁿ Africa (Lô-má hêng-séng).

A-hui-lī-ka, phó͘-thong kán-lio̍k kóng Hui-chiu. Bô-lūn sī bīn-chek a̍h-sī jîn-kháu, Hui-chiu sī sè-kài tē-2-tōa ê tāi-lio̍k, kan-na A-chiu koh khah tōa.

Hui-tsiu

Hui-chiu
Area 30,370,000 km2 (11,730,000 sq mi)  (2nd)
Population 1,275,920,972[1][2] (2018; 2nd)
Population density 46.1/km2 (119.4/sq mi) (2021)
GDP (PPP) $8.05 trillion (2022 est; 4th)[3]
GDP (nominal) $2.96 trillion (2022 est; 5th)[4]
GDP per capita $2,180 (2022 est; 6th)[5]
Religions
Demonym African
Countries 54+2*+5** (*disputed) (**territories)
Dependencies
Languages English
French
Spanish
Portuguese
Swahili
Arabic
1250–3000 native languages
Time zones UTC-1 to UTC+4
Largest cities Largest urban areas:

Le̍k-sú siu-kái

 
Si̍t-bîn-chú-gī chi-hā ê Hui-chiu, 1914 nî


  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Tē-lí siu-kái

Hui-chiu ē thang pun chò Tang Hui-chiu, Tiong Hui-chiu, Pak Hui-chiu, Lâm Hui-chiu, Se Hui-chiu 5 ê pō͘-hūn.

Kok-ka siu-kái

I-lāi-tē siu-kái

Tsù-kái siu-kái

  1. ""World Population prospects – Population division"". population.un.org. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division. 2019-11-09 khòaⁿ--ê. 
  2. ""Overall total population" – World Population Prospects: The 2019 Revision" (xslx). population.un.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division. 2019-11-09 khòaⁿ--ê. 
  3. "GDP PPP, current prices". International Monetary Fund. 2022. goân-loē-iông tī 22 January 2021 hőng khó͘-pih. 16 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  4. "GDP Nominal, current prices". International Monetary Fund. 2022. goân-loē-iông tī 25 February 2017 hőng khó͘-pih. 16 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  5. "Nominal GDP per capita". International Monetary Fund. 2022. goân-loē-iông tī 11 January 2020 hőng khó͘-pih. 16 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  6. "Gordon Conwell Theological Seminary, African Christianity, 2020". 18 March 2020. goân-loē-iông tī 3 May 2021 hőng khó͘-pih. 1 July 2021 khòaⁿ--ê.