Mayotte

Hoat-kok ê chi̍t khóan
LocationMayotte.png

Mayotte, tiàm-tī Hui-chiu tang-lâm-pō·, goân-lâi sī Moçambique Hái-tō tiong ê Hoat-kok hái-gōa chi̍p-thé (collectivités d'outre-mer). Tī pak Mozambique kap Madagascar tiong-kan, Comoros tang-lâm.

Comoros jīn-ûi Mayotte-tó sī in ê, kiò i hō-chò Mahoré.

2011 nî 3 goe̍h, Mayotte i-kù chìn-chêng ê kong-bîn tâu-phiò, chiâⁿ chò Hoat-kok sin-ê hái-goā séng (département d'outre-mer).

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Tē-líSiu-kái

Mayotte-tó sī 1-ê san-ô͘-tó.