Tang Hui-chiuHui-chiu tang-pêng ê khu-he̍k.

Kok-ka siu-kái