Uganda Kiōng-hô-kok
Republic of Uganda
Jamhuri ya Uganda
Flag of Uganda.svg Coat of arms of Uganda.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chu-kù: "For God and My Country"
Kok-koa: "Oh Uganda, Land of Beauty"
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Uganda ê só͘-chāi
Uganda ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Kampala
Siāng-tōa siâⁿ-chhī capital
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 241,038 km² pâi sè-kài tē-81st miâ
Sî-khu UTC+3
Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân English ("the official language"), Swahili ("the second official language")[1]
thong-iōng gí-giân
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 37,873,253[2] lâng , pâi sè-kài tē 35th miâ
  • Chóng jîn-kháu: 34,634,650[3] lâng 2014 nî phó͘-chhâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 157.1 lâng/km2 2014 nî
Jîn-bîn hō-miâ Ugandan[2]
Chèng-tī bûn-hoà
chèng-tī chè-tō͘ Dominant-party semi-presidential republic[2]
Léng-tō-jîn
Keng-chè si̍t-le̍k
hoè-pè tan-ūi Ugandan shilling (UGX)
Gini hē-sò͘ 41.01(2012 nî)
GDP (PPP) $91.615 billion[4] (2017 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) $29.258 billion[4] (2017 nî)
Pêng-kin GDP (PPP) $2,165[4] (2017 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) $691[4] (2017 nî)
HDI 0.483 (2014 nî)
Kok-ka chu-liāu
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .ug
kok-chè tiān-oē khu-hō +256a

Uganda Kiōng-hô-kok (Eng-gí: Republic of Uganda) tiàm-tī tang Hui-chiu tiong-pō͘ ê kok-ka. I ê pak ū Sudan, sai ū Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok, lâm ū Rwanda kap Tanzania, tang ū Kenya. Lâm-pō͘ 1 tōa phiàn sī Victoria-ô͘ ê pak-pêng.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

  1. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Constitution (Amendment) Act 2005
  2. 2.0 2.1 2.2 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī cia
  3. Republic of Uganda - Census 2014 - Final Report - Table 2.1 page 8
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "Uganda". International Monetary Fund. 17 January 2017 khòaⁿ--ê.