Morocco Ông-kok (A-la-pek-gí: المغرب) tiàm-tī Hui-chiu sai-pak-pō͘. A-la-pek sè-kài í-gōa ê lâng kiò i Morocco. Hái-hōaⁿ oá Tāi-se-iûⁿ kap Tē-tiong-hái. I ê tang ū Algeria, lâm ū Sai Sahara. Pak-pêng bóe-liu oá Gibraltar Hái-kiap ê só͘-chāi ū 1-tè tē sio̍k-î Se-pan-gâ koán-hat, hō-chò Ceuta. Khah tang ê só͘-chāi ū lēng-gōa 1-ê Se-pan-gâ siâⁿ-chhī hō-chò Melilla. Hái-kiap tùi-hōaⁿ sī Gibraltar kap Se-pan-gâ.

Morocco Ông-kok
المملكة المغربية
ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
Morocco kî-á
kok-kî
Morocco kok-hui
kok-hui
Chu-kù: الله، الوطن، الملك
ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
"Allah, chó͘-kok, kok-ông"
Kok-koa: النشيد الوطني المغربي
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
"Morocco Kok-koa"
Siú-to͘ Rabat
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Casablanca
Koaⁿ-hong gí-giân A-la-pek-gí, Berber-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hoē-chè, poàn-kun-chú li̍p-hiàn
• Kok-ông
Mohammed 6-sè
• siú-siòng
Aziz Akhannouch
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Chham-gī-īⁿ
Tāi-gī-īⁿ
Bīn-chek
• Lóng-chóng
710,850 km2 (274,460 sq mi) (tē 39 miâ)
• chúi-he̍k (%)
0.056
Jîn-kháu
• 2020 nî kó͘-kè
37,112,080 (tē 39 miâ)
• Phó͘-cha
33,848,242 (tē 2014 miâ)
• Bi̍t-tō͘
50.0/km2 (129.5/sq mi)
GDP (PPP) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$332.358 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$9,339
GDP (bêng-gī) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$122.458 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$3,441
Gini (2015 nî) 40.3
tiong
HDI (2019 nî) Increase 0.686
tiong · tē 121 miâ
Hoè-pè Morocco dirham (MAD)
Sî-khu UTC+1
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +212
ISO 3166 tāi-hō MA
Siōng-téng domain .ma
المغرب.