Sai Hui-chiu

(Tùi Se Hui-chiu choán--lâi)

Se Hui-chiuHui-chiu se-pêng ê khu-he̍k.

LocationWesternAfrica.png

Kok-kaSiu-kái