Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire Kiōng-hô-kok
République de Côte d'Ivoire
Flag of Côte d'Ivoire.svg Coat of arms of Ivory Coast.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chu-kù: "Union – Discipline – Travail" (Hoat-gí)
"Unity – Discipline – Work"
Kok-koa: L'Abidjanaise
Song of Abidjan
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Côte d'Ivoire ê só͘-chāi
Côte d'Ivoire ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Yamoussoukro (political)
Abidjan (economic)
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Abidjan
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 322,463 km² pâi sè-kài tē-69th miâ
Sî-khu UTC+0
Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân French
thong-iōng gí-giân
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 23,740,424[1] lâng 2016 nî kó͘-kè, pâi sè-kài tē 54th miâ
  • Chóng jîn-kháu: 26,578,367 lâng 2015 nî phó͘-chhâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 63.9 lâng/km2 2015 nî , pâi sè-kài tē 139th miâ
Cho̍k-kûn
Jîn-bîn hō-miâ
  • Ivorian
  • Ivoirian
Chèng-tī bûn-hoà
chèng-tī chè-tō͘ Unitary presidential republic
Léng-tō-jîn
Keng-chè si̍t-le̍k
hoè-pè tan-ūi West African CFA franc (XOF)
Gini hē-sò͘ 41.5(2008 nî)
GDP (PPP) $85.310 billion[2] (2016 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) $34.284 billion[3] (2016 nî)
Pêng-kin GDP (PPP) $3,506[2] (2016 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) $1,409[3] (2016 nî)
HDI 0.462 (2014 nî)
Kok-ka chu-liāu
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .ci
kok-chè tiān-oē khu-hō +225

Côte d'Ivoire Kiōng-hô-kok (Hoat-gí: République de Côte d'Ivoire), ia̍h-sī hoan-e̍k chò Chhiūⁿ-gê Hái-hoāⁿ (象牙海岸), sī tī Se Hui-chiu ê kok-ka. I ê sai-hong ū Liberia, Guinea; pak-hong ū Mali, Burkina Faso; tang-hong ū Ghana; lâm-hong ū Guinea-oan.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Keng-chèSiu-kái

Côte d'Ivoire ê keng-chè sī Hui-chiu siōng hoân-êng--ê chi-it. I toā-pō·-hūn óa-khò lông-sán-phín ê chhut-kháu. Côte d'Ivoire sī sè-kài cacao kap ka-pi chú-iàu seng-sán kok-ka ê kî-tiong chi̍t-ê. Kî-thaⁿ tiōng-iàu ê keng-chè lâi-goân pau-koat iâ-á, chang-iû, mî-hoe, chhiūⁿ-leng, kin-chio kap ông-lâi.

  1. "Côte d'Ivoire". The World Factbook. CIA Directorate of Intelligence. 18 February 2017 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 "Côte d'Ivoire: Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country GDP". International Monetary Fund. 1 October 2014 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 "Côte d'Ivoire: Gross domestic product, current prices". International Monetary Fund. 1 October 2014 khòaⁿ--ê.