Mî-hoe chí 1 chióng nńg-chit ê si̍t-bu̍t chhiam-ûi (fiber), ū chò pháng-si ê lō͘-iōng, sī bo̍k-chêng siāng chia̍p ēng ê thian-jiân pháng-sī.

Mî-hoe