Réunion

Hoat-kok ê chi̍t khóan

Réunion, tiàm-tī Ìn-tō͘-iûⁿ ê Hoat-kok hái-gōa département (département d'outre-mer). Tī Madagascar ê tang. Tī Mauritius ê sai-lâm, 200 km hn̄g ê só͘-chāi.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Réunion