Khu-pia̍t: Hui-chiu siāng lâm-pêng ê kok-ka sī Lâm-hui-kok

Lâm Hui-chiuHui-chiu lâm-pêng ê khu-he̍k.

  Liân-ha̍p-kok jīn-tēng ê Lâm Hui-chiu
  Tē-lí siāng ê Lâm Hui-chiu