Botswana Kiōng-hô-kok (Tswana-gí: Lefatshe la Botswana) tiàm-tī Hui-chiu lâm-pêng. Iáu-bōe tùi Liân-ha̍p Ông-kok to̍k-li̍p chìn-chêng hō-chò Bechuanaland. Pak ū Zambia, tang-pak ū Zimbabwe, lâm ū Lâm-hui-kok, sai ū Namibia. Bô hái-hōaⁿ.

Botswana Kiōng-hô-kok
Republic of Botswana
Lefatshe la Botswana
Botswana kî-á
kok-kî
Botswana kok-hui
kok-hui
Chu-kù: Pula
"Lo̍h-hō͘"
Kok-koa: Fatshe leno la rona
"Pó-iū lán ko-kùi ê thó͘-tē"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Gaborone
Koaⁿ-hong gí-giân Tswana-gí, Eng-gí
Chèng-hú tan-it-chè, it-tóng iu-sè, gī-hoē-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Mokgweetsi Masisi
• hù-chóng-thóng
Slumber Tsogwane
• Kok-bîn Gī-hoē gī-tiúⁿ
Phandu Skelemani
• Choè-ko hoat-koaⁿ
Terence Rannowane
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-bîn Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
581,730 km2 (224,610 sq mi) (tē 47 miâ)
• chúi-he̍k (%)
2.7
Jîn-kháu
• 2018 nî kó͘-kè
2,254,068 (tē 145 miâ)
• 2011 nî phó͘-cha
2,024,904
• Bi̍t-tō͘
3.7/km2 (9.6/sq mi) (tē 231 miâ)
GDP (PPP) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$43.389 cha̍p-ek (tē 120 miâ)
• Pêng-kin
$18,113 (tē 99 miâ)
GDP (bêng-gī) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$18.726 cha̍p-ek (tē 120 miâ)
• Pêng-kin
$7,817 (tē 101 miâ)
Gini (2015 nî) Positive decrease 53.3
ko
HDI (2019 nî) Increase 0.735
ko · tē 100 miâ
Hoè-pè Botswana pula (BWP)
Sî-khu UTC+2 (CAT)
Sî-kan keh-sek yyyy-mm-dd
dd/mm/yyyy
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +267
ISO 3166 tāi-hō BW
Siōng-téng domain .bw