Ai-ki̍p poundAi-ki̍p ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī EGP.

Ai-ki̍p pound
جنيه مصرى

£200 gîn-phiò chiàⁿ-bīn
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé EGP
Sò͘-jī tāi-bé 800
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 Piastre (قرش, Ersh)
 ​11,000 Millieme (مليم,‎ Mallīm)
Kì-hō £, E£, £E, ج.م, L.E.
Piastre (قرش, Ersh) pt.
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
 hán-tit ēng 25pt, 50pt
Gîn-kak-á 25pt, 50pt, £1
Thóng-kè
Koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
 Ai-ki̍p
Hui-koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
Palestine Kok Gaza Tòa[1]
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Ai-ki̍p Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.cbe.org.eg/en
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 5.86%[2] (2020)

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê EGP ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

  1. Chami, Ralph; Espinoza, Raphael; Montiel, Peter J. (26 January 2021). Macroeconomic Policy in Fragile States. ISBN 978-0-19-885309-1. 
  2. Published by H. Plecher (2020-04-29). "• Egypt- Inflation rate 2021". Statista. 2020-06-02 khòaⁿ--ê.