Tiong-tang it-poaⁿ sī kóng Sai-lâm-a kap Pak-hui, m̄-koh bô khak-tēng ê tēng-gī, ì-sù kap "Kīn-tang" chha-put-to.

Tiong-tang tē-khu ê tē-tô͘.

Siong-koan bûn-chiong

siu-kái