Bahrain Ông-kok
مملكة البحرين
Flag of Bahrain.svg Emblem of Bahrain.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Bahrain ê só͘-chāi
Bahrain ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Manama
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 765 km² pâi sè-kài tē-187 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Bahrain Ông-kok (A-la-pek-gí: مملكة البحرين), Sai-lâm-a ê hái-tó kok-ka, oá Pho-su-oan ê chio̍h-iû chhut-sán-kok.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái