Bahrain dinarBahrain ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī BHD.

Bahrain dinar
دينار بحريني
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé BHD
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​11000 fils
Kì-hō .د.ب ia̍h BD
Gîn-phiò BD ​12, BD 1, BD 5, BD 10, BD 20
Gîn-kak-á 5, 10, 25, 50, 100, BD ​12 (500 fils)
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Bahrain
Hoat-hêng
Kim-iông
Koán-lí Kio̍k
Bahrain Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.cbb.gov.bh
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 1,4%
 Chu-liāu [1]
Hoē-lu̍t koà-kau Bí-kok ê kî-á Bí-kim (USD)
$1 USD = 0.376 BD

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê BHD ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. The World Factbook, 2017 est.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái