Iraq Kiōng-hô-kok sī tī Tiong-tang kap sai-lâm A-chiu ê 1 ê kok-ka. I pau-hâm kó·-chá bûn-hòa ê Mesopotamia. I kap Saudi A-la-pek kap Kuwait lóng ū kau-kài; pak-pêng chiap Thó·-ní-kî, Su-lī-a tī sai-pak; Iok-tàn tī sai; koh Iran tī tang. Iraq tī 2003 nî hō· Bí-kok kap Liân-ha̍p Ông-kok niá-thâu ê liân-bêng chiàm-niá; pún-lâi chhōa-thâu ê Saddam Hussein kap i ê Ba'ath-tóng pìⁿ-chiâⁿ chiàn-hoān. Sui-bóng Iraq tī 2004 nî 6 go̍eh 28 koh-chài to̍k-lı̍p, chiàm-niá liân-bêng î-chhî siong-tong chē ê kun-le̍k tī hia.

Iraq Kiōng-hô-kok
جمهورية العـراق
کۆماری عێراق
Iraq kî-á
kok-kî
Iraq kok-hui
kok-hui
Chu-kù: الله أكبر
"Allah sī choè úi-tāi ê"
Kok-koa: موطني
"Goá ê chó͘-kok"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Baghdad
Koaⁿ-hong gí-giân A-la-pek-gí, Kurd-gí
sêng-jīn ê tē-hng gí-giân Eng-gí, Thó͘-ní-kî-gí, Aram-gí, Armenia-gí
Chèng-hú Liân-pang, gī-hoē-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Berham Salih
• chóng-lí
Mustafa Al-Kadhimi
• Kok-bîn Gī-hoē gī-tiúⁿ
Mohamed al-Halbousi
• Choè-ko hoat-koaⁿ
Medhat al-Mahmoud
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-bîn Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
438,317 km2 (169,235 sq mi) (tē 58 miâ)
• chúi-he̍k (%)
4.62
Jîn-kháu
• 2020 nî kó͘-kè
Neutral increase40,222,503 (tē 36 miâ)
• Bi̍t-tō͘
82.7/km2 (214.2/sq mi) (tē 125 miâ)
GDP (PPP) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$413.316 cha̍p-ek (tē 46 miâ)
• Pêng-kin
$10,175 (tē 111 miâ)
GDP (bêng-gī) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$250.070 cha̍p-ek (tē 48 miâ)
• Pêng-kin
$4,474 (tē 97 miâ)
Gini (2012 nî) 29.5
HDI (2019 nî) Decrease 0.674
tiong · tē 123 miâ
Hoè-pè Iraq dinar (IQD)
Sî-khu UTC+3 (AST)
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +964
ISO 3166 tāi-hō IQ
Siōng-téng domain .iq