Iraq Kiōng-hô-kok
جمهورية العـراق
Flag of Iraq.svg Coat of arms (emblem) of Iraq 2008.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Iraq ê só͘-chāi
Iraq ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Baghdad
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 437,072 km² pâi sè-kài tē-59 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 37,056,169 lâng 2015 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 36 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 82.7 lâng/km2 2015 nî , pâi sè-kài tē 125 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Iraq Kiōng-hô-kok sī tī Tiong-tang kap sai-lâm A-chiu ê 1 ê kok-ka. I pau-hâm kó·-chá bûn-hòa ê Mesopotamia. I kap Saudi A-la-pek kap Kuwait lóng ū kau-kài; pak-pêng chiap Thó·-ní-kî, Su-lī-a tī sai-pak; Iok-tàn tī sai; koh Iran tī tang. Iraq tī 2003 nî hō· Bí-kok kap Liân-ha̍p Ông-kok niá-thâu ê liân-bêng chiàm-niá; pún-lâi chhōa-thâu ê Saddam Hussein kap i ê Ba'ath-tóng pìⁿ-chiâⁿ chiàn-hoān. Sui-bóng Iraq tī 2004 nî 6 go̍eh 28 koh-chài to̍k-lı̍p, chiàm-niá liân-bêng î-chhî siong-tong chē ê kun-le̍k tī hia.