Iraq dinarIraq ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī IQD.

Iraq dinar
دينار عراقي
دیناری عێراقی
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé IQD
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​11,000 fils
Kì-hō د.ع
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 250, 500, 1,000, 5,000, 10,000, 25,000 dinars
 hán-tit ēng 50,000 dinars
Gîn-kak-á 25, 50, 100 dinars
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Iraq
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Iraq Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.cbi.iq
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 1.79%
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê IQD ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

  1. Central Bank of Iraq, May 2015.