Pakistan Islam Kiōng-hô-kok
اسلامی جمہوریہ پاكستان
Flag of Pakistan.svg State emblem of Pakistan.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Pakistan ê só͘-chāi
Pakistan ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Islamabad
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 881,913 km² pâi sè-kài tē-36 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 202,971,003 lâng 2015 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 6 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 260.8 lâng/km2 2015 nî , pâi sè-kài tē 55 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Pakistan I-su-lân Kiōng-hô-kok (Urdu-gí: اسلامی جمہوریت پاکستان, Lô-má-jī: islāmī jamhūriya i pākistān), tī Lâm-A, i ê tang pō͘ tē-khu kah Ìn-tō͘ kau-kài, lâm pêng sī Ìn-tō͘-iûⁿ, sai pêng hām Iran sio-liâm, sai-pak pêng sī Afghanistan, iah óa tang-pak sì to̍h-sī Tiong-kok ê Sin-kiong. Tī Urdu-gí tang-tiong, "Pakistan" chit-ê bêng-sû ê ì-sù sī "sîn-sèng kah sûn-kiat ê thó·-tē" he̍k-chiá kóng "chheng-chin ê kok-tō͘". Éng-kòe, Pakistan ê siú-to͘ siat tī Karachi, chit-mái í-keng soá khì Islamabad.