Urdu-gí (اُردوُ) sī Indo-Aryan gí-giân ê chi̍t-ê hun-chi, sī Pakistan 2-chióng koan-hong gí-giân chi it; mā sī Ìn-tō͘ 22-chióng chí-tēng gí-giân chi it kap Ìn-tō͘ 5-ê pang ê koan-hong gí-giân.

Hiòng-goā liân-kiat siu-kái

 
Wikipedia
Wikipedia ū Urdu-gí ê pán-pún.