Ukraina-gí (украї́нська мо́ва; ukrayíns`ka móva; [ukrɑˈjinʲsʲkɑ ˈmɔwɑ]) sī chi̍t khoán Slav gí-giân, sī Ukraina ê koaⁿ-hong gí-giân, iōng Kyril jī lâi su-siá.

Ukraina-gí ê liû-thong chêng-hêng.

Ukraina-gí tāi-io̍k ū 4000 bān ê sú-iōng-chiá.