Glottolog (ing-gú: Glottolig) sī sè-kài siōng hán ê lâng-tsai ê gú-giân ê su-bo̍k sòo-kì-khò, siú-sian iû Tik-kok Leipzig ê Max Planck tsìn-huà jîn-luī-ha̍k gián-kiù-sóo ê khai-huat hām uî-hōo (2015-nî tsì 2020-nî teh Tik-kok 在Jena ê Max Planck jîn-luī li̍k-sú kho-ha̍k gián-kiù-sóo). Glottolog ê tsú-iàu tshik-tián jîn pau-kuat Harald Hammarström [en] hām Martin Haspelmath [en].

Glottolog
Producer Max Planck jîn-luī li̍k-sú kho-ha̍k gián-kiù-sóo [en] (Tik-kok)
Languages Ing-gú
Access
Cost Bián-tsînn
Coverage
Disciplines Gú-giân-ha̍k
Links
Website glottolog.org

Khài-su̍t

siu-kái

Sebastian Nordhoff hām Harald Hammarström tī 2011-nî tshòng-kiàn Glottolog/Langdoc kè-uē.[1][2] Glottolog ê tshòng-kiàn pōo-hūn sī iû-î khiàm-khueh tsuân-bīn ê gú-giân tsham-khó su-bo̍k; iû-kî sī teh Ethnologue tang-tiong.[3]

Tsù-kái

siu-kái
  1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald (May 2012). "Glottolog/Langdoc:Increasing the visibility of grey literature for low-density languages" (PDF). Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul: European Language Resources Association (ELRA): 3289–3294.  (Eng-gí)
  2. "About". Glottolog 4.7 (ēng Eng-gí). 2022-12-07 khòaⁿ--ê. 
  3. Hammarström, Harald (2015). Kuzmin, E., pian. "Glottolog: A Free, Online, Comprehensive Bibliography of the World's Languages". Proceedings of the 3rd International Conference on Linguistic and Cultural Diversity in Cyberspace (ēng Eng-gí): 183–188. 

Tsham-ua̍t

siu-kái

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái