Montenegro
Crna Gora
Црна Гора
Flag of Montenegro.svg Coat of arms of Montenegro.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Kok-koa:
Oj, svijetla majska zoro
Ој, свијетла мајска зоро
Oh, Bright Dawn of May
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Montenegro ê só͘-chāi
Montenegro ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Podgoricaa
Siāng-tōa siâⁿ-chhī capital
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 13,812 km² pâi sè-kài tē-161st miâ
Sî-khu UTC+1

(Hā-lēng-sî: UTC+2)

Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân Montenegrin[1]
thong-iōng gí-giân
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 622,159[2] lâng 2015 nî kó͘-kè, pâi sè-kài tē 164th miâ
  • Chóng jîn-kháu: 620,029 lâng 2011 nî phó͘-chhâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 45 lâng/km2 2011 nî , pâi sè-kài tē 121st miâ
Cho̍k-kûn
Jîn-bîn hō-miâ Montenegrin
Chèng-tī bûn-hoà
chèng-tī chè-tō͘ Parliamentary republic
Léng-tō-jîn
Keng-chè si̍t-le̍k
hoè-pè tan-ūi Euro ()b (EUR)
Gini hē-sò͘ 26.2(2013 nî)
GDP (PPP) $10.436 billion[3] (2016 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) $4.250 billion[3] (2016 nî)
Pêng-kin GDP (PPP) $16,654[3] (2016 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) $6,783 [3] (2016 nî)
HDI 0.802 (2014 nî)
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .me
kok-chè tiān-oē khu-hō +382

Montenegro (Montenegro-gí: Црна Гора, ì-sù sī "O͘-sek ê soaⁿ") pún-té sī Serbia kap Montenegro ē-kha ê 1 ê kiōng-hô-kok. Tī 2006 nî 5 goe̍h 21 ê kong-bîn tâu-phiò, 55.4% ê soán-bîn chi-chhî Montenegro lī-khui cho͘-ha̍p. Montenegro chèng-hú tī 6 goe̍h 3 chèng-sek soan-pò͘ to̍k-li̍p.

Kán-súSiu-kái

1945 nî kàu 1991 nî chi-kan ê Montenegro sī Lâm Slav Siā-hoē-chú-gī Liân-pang Kiōng-hô-kok ē-kha ê 1 ê kiōng-hô-kok. 1991 nî Slovenia, Bosnia kap Herzegovina, Croatia, Macedonia sûi-ê lī-khui liân-pang, chhun--lo̍h-lâi ê Montenegro kap Serbia choâⁿ-á tī 1992 nî kái cho͘ Lâm Slav Liân-pang, 2002 nî kái hō Serbia kap Montenegro. Tī 2006 nî Montenegro ê to̍k-li̍p-phài chèng-hú kí-pān kong-bîn tâu-phiò chú-koat Montenegro hām Serbia ê koan-hē. In-ūi to̍k-phài kap hiān-chōng-phài oh ta̍t-sêng 1 ê nn̄g-pêng lóng tông-ì ê tâu-phiò hō͘-tiāⁿ, lō͘-boé choâⁿ-á chiàu Au-chiu Liân-bêng ê ì-sù tēng 55% ê koân hō͘-tiāⁿ.

  1. "Language and alphabet Article 13". Constitution of Montenegro. WIPO. 19 October 2007. The official language in Montenegro shall be Montenegrin. 
  2. Statistical Office of Montenegro. Release The estimate of number of population and demographic indicators 2015
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 "Montenegro". International Monetary Fund. October 2015 khòaⁿ--ê.