Montenegro (Óa-im: "bông-tē-ne-kut-lô͘", Montenegro-gí: Црна Гора, ì-sù sī "O͘-sek ê soaⁿ") pún-té sī Serbia kap Montenegro ē-kha ê 1 ê kiōng-hô-kok. Tī 2006 nî 5 goe̍h 21 ê kong-bîn tâu-phiò, 55.4% ê soán-bîn chi-chhî Montenegro lī-khui cho͘-ha̍p. Montenegro chèng-hú tī 6 goe̍h 3 chèng-sek soan-pò͘ to̍k-li̍p.

Montenegro
Crna Gora
Црна Гора
Montenegro kî-á
kok-kî
Montenegro kok-hui
kok-hui
Kok-koa: Oj, svijetla majska zoro
Ој, свијетла мајска зоро
"O̍h, 5 goe̍h ê mê-boé"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Podgorica
Koaⁿ-hong gí-giân Montenegro-gí
Koaⁿ-hong sāi kàu ê gí-giân Serbia-gí, Albania-gí, Bosnia-gí, Croatia-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hoē-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Jakov Milatović
• chóng-lí
Milojko Spajić
• Gī-hoē gī-tiúⁿ
Andrija Mandić
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
13,812 km2 (5,333 sq mi) (tē 156 miâ)
• chúi-he̍k (%)
2.6
Jîn-kháu
• 2020 nî kó͘-kè
Neutral increase621,873 (tē 169 miâ)
• Bi̍t-tō͘
45/km2 (116.5/sq mi) (tē 133 miâ)
GDP (PPP) 2020 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$11.994 cha̍p-ek (tē 149 miâ)
• Pêng-kin
$19,252 (tē 63 miâ)
GDP (bêng-gī) 2020 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$4.790 cha̍p-ek (tē 153 miâ)
• Pêng-kin
$7,688 (tē 73 miâ)
Gini (2019 nî) Positive decrease 34.1
tiong
HDI (2019 nî) Increase 0.829
chin ko · tē 48 miâ
Hoè-pè Euro (€) (EUR)
Sî-khu UTC+1 (CET)
• Hā-sî-kan (DST)
UTC+2 (CEST)
Sî-kan keh-sek dd.mm.yyyy.
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +382
ISO 3166 tāi-hō ME
Siōng-téng domain .me

Kán-sú siu-kái

1945 nî kàu 1991 nî chi-kan ê Montenegro sī Yugoslavia Siā-hoē-chú-gī Liân-pang Kiōng-hô-kok ē-kha ê 1 ê kiōng-hô-kok. 1991 nî Slovenia, Bosnia kap Herzegovina, Croatia, Macedonia sûi-ê lī-khui liân-pang, chhun--lo̍h-lâi ê Montenegro kap Serbia choâⁿ-á tī 1992 nî kái cho͘ Yugoslavia Liân-pang, 2002 nî kái hō Serbia kap Montenegro. Tī 2006 nî Montenegro ê to̍k-li̍p-phài chèng-hú kí-pān kong-bîn tâu-phiò chú-koat Montenegro hām Serbia ê koan-hē. In-ūi to̍k-phài kap hiān-chōng-phài oh ta̍t-sêng 1 ê nn̄g-pêng lóng tông-ì ê tâu-phiò hō͘-tiāⁿ, lō͘-boé choâⁿ-á chiàu Au-chiu Liân-bêng ê ì-sù tēng 55% ê koân hō͘-tiāⁿ.