Serbia kap Montenegro

LocationSerbiaAndMontenegro.png

Serbia kap Montenegro Kok-ka Cho͘-ha̍p (Serbia-gí: Државна заједница Србија и Црна Гора / Državna zajednica Srbija i Crna Gora) sī í-chêng Montenegro kap Serbia ê liân-pang, tiàm tī Balkan Poàn-tó; chit 2 ê kiōng-hô-kok í-chêng lóng sī Lâm Slav Liân-pang lāi-té ê kiōng-hô-kok, āu--lâi tī 2006 nî sûi-ê thoat-lî cho͘-ha̍p.

Serbia kap O͘-soaⁿ tī Au-chiu tang-lâm-pō͘, sai-lâm-pêng kap Adria-hái sio-liân. Piⁿ--á ê kok-ka ū Bosna kap Hercegovina, Hrvatska, Magyar-kok, România, Bulgariya, Makedonia Kiōng-hô-kok kap Albania.

Srbija kap O͘-soaⁿ tē-tô͘