Map of Serbian language - official or recognized.PNG

Serbia-gí (Serbia-gí: српски језик / srpski jezik) sī Serbia ê koan-hong gí-giân.

  • ISO 639-1=sr
  • ISO 639-2=srp/scc
  • ISO 639-3=srp
  • SIL=SRP

Liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Serbia-gí ê pán-pún.