2006 nî

Sè-kí: 20 sè-kí · 21 sè-kí · 22 sè-kí
Nî-tāi: 1980 nî-tāi 1990 nî-tāi · 2000 nî-tāi · 2010 nî-tāi 2020 nî-tāi
: 2001 2002 2003 2004 2005 · 2006 nî · 2007 2008 2009 2010 2011

2006 nî21 sè-kí ê chi̍t-ê pêng-siông-nî, thâu-chi̍t-ji̍t sī Pài-jī.

Sū-kiāⁿ修改

1 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 1 goe̍h

2 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 2 goe̍h

3 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 3 goe̍h

4 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 4 goe̍h

5 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 5 goe̍h

6 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 6 goe̍h

7 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 7 goe̍h

8 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 8 goe̍h

9 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 9 goe̍h

10 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 10 goe̍h

11 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 11 goe̍h

12 goe̍h修改

Siông-sè: 2006 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kî修改

Chhut-sì修改

Kòe-sin修改

Siong-koan修改